Nghiên cứu trao đổiXã hội

Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC): Ra mắt số đầu tiên của ấn phẩm in nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu Thị trường&Truyền thông”

(HNTTO) – Ấn phẩm in khoa học “Nghiên cứu Thị trường&Truyền thông” là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học bao gồm: Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực phát triển thị trường, truyền thông và công nghệ thông tin. Tư vấn, phản biện các đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực thị trường, truyền thông và công nghệ thông tin. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…Ấn phẩm in còn là nơi khuyến khích các nhà khoa học công bố các công trình nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế.

Ngày 04/07/2024, Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) vinh dự được Cụcbáo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp Giấy phép hoạt động ấn phẩm in số 75/GP-XBĐS, trở thành ấn phẩm khoa học chuyên ngành sẽ chính thức ra mắt bạn đọc số đầu tiên nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Với 80 trang, phát hành hai tháng, ấn phẩm in có nhiệm vụ cập nhật tin tức và các hoạt động của Viện; định kỳ theo xuất bản thông tin chuyên sâu, đăng tải kết quả công trình nghiên cứu khoa học; hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về các lĩnh vực mà Viện được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép.

Có thể thấy, ấn phẩm khoa học “Nghiên cứu Thị trường&Truyền thông” ra đời nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của Viện giai đoạn 2022 – 2030 trong hoạt động nghiên cứu khoa học, thịtrường và truyền thông nâng cao vai trò và vị thế của Viện, hướng đến phục vụ cộng đồng và nâng cao uy tín trong công tác đào tạo, nghiên cứu, phát triển thị trường, hoạch định chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh đất&người đến bạn bè quốc tế.

Đây là ấn phẩm khoa học chuyên ngành, có phản biện kín hai chiều và truy cập mở và phát triển theo hướng hội nhập trong nước và hợp tác quốc tế; với tôn chỉ mục đích của ấn phẩm Tạp chí chuyên ngành là: công bố các công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh về tiến bộ mới trong kết cấu tính toán, giải pháp số và phân tích và nghiên cứu thực nghiệm không chỉ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, cho việc công bố quốc tế, mà còn cho thấy sự sự phát triển bền vững của hệ thống ấn phẩm in chuyên ngành của Viện IMRIC.

Tiến sĩ – Nhà báo Hồ Minh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện IMRIC, nhấn mạnh: ‘Việc ra mắt ẩn phẩm in số đầu tiên đúng thời gian kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là dấu ấn, cột mộc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường, truyền thông, đào tạo và nghiên cứu khoa học…Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đổi mới về nhiều mặt, trong đó, việc giao lưu và hội nhập ngày càng được đẩy mạnh. Ấn phẩm sẽ đảm bảo là nơi nghiên cứu, trao đổi, cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi, nghiên cứu khoa học dành cho các nhà nghiên cứu khoa học, học viên, sinh viên về nhiều lĩnh vực trong tôn chỉ, mục đích của viện’.

Vì vậy, ấn phẩm khoa học sẽ thừa kế, tiếp tục phát huy những thành tích Viện IMRIC đã đạt được trong những năm qua, phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, tiến tới trong tương lai sẽ trở thành diễn đàn uy tín của các chuyên gia, các nhà khoa học trong nghiên cứu, trao đổi những vấn đề liên quan đến thị trường, truyền thông và khoa học công nghệ phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của viện nói riêng và của cộng đồng nói chung.

Tiến sĩ Hồ Minh Sơn cho rằng để gánh vác trọng trách của một ấn phẩm tạp chí khoa học chuyên ngành đáp ứng sự phát triển chung của xã hội…Điều này, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo, các nhà khoa học của viện cần năng động, sáng tạo hơn nữa để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình. Ngoài ra, có kế hoạch cụ thể cho những ấn phẩm hướng tới mục tiêu phát triển thị trường, truyền thông và chuyển giao khoa học công nghệ…Hội đồng biên tập, các đồng chí lãnh đạo, viên chức, người lao động tích cực triển khai công trình nghiên cứu từ cấp cơ sở đến cấp Bộ, cấp quốc gia… tạo nguồn tư liệu đa dạng, chất lượng cho ấn phẩm.

Screenshot

Ấn phẩm đầu tiên ra đời khi người làm báo cả nước kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đó chính là một dấu ấn đặc biệt, càng khẳng định uy tín, vị thế của Viện IMRIC đã trải qua một chặng đường cống hiến cho sự nghiệp phát triển, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước vươn tầm thế giới.

Văn Hải – Trần Danh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button