Nghiên cứu trao đổi

Kiến tạo không gian phát triển cho lĩnh vực thông tin và truyền thông

(HNTTO) – Sáng nay (23/2), B TT&TT đã t chc Hi ngh Công b Quy hoch h tng thông tin và truyn thông Thi k 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050.

Được biết, Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/1/2024.

Theo Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Trần Minh Tâm, Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện rõ việc Việt Nam đặt mục tiêu cao trong phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, kiến tạo hạ tầng cho phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây là một chỉnh thể thống nhất trên cơ sở liên kết giữa mạng bưu chính, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin, các nền tảng chuyển đổi số quốc gia và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Toàn cnh Hi ngh

Đối với hạ tầng số, tới năm 2025, mạng băng rộng cố định bảo đảm 90% người sử dụng có thể truy nhập Internet cố định, tốc độ trung bình 200 Mb/s; 90% các tổ chức kinh tế – xã hội như doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học, bệnh viện, công sở tại khu vực thành thị có thể truy nhập Internet với tốc độtrung bình 01 Gb/s. Mạng băng rộng di động tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu 40 Mb/s cho mạng 4G và 100 Mb/s cho mạng 5G; 100% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh. 100% các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo có thể truy nhập Internet với tốc độ tối thiểu 1Gb/s.

Bên cạnh đó là thực hiện triển khai, đầu tư thêm 2 – 4 tuyến cáp viễn thông quốc tế; Hình thành và triển khai các trung tâm dữ liệu quốc gia, tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp quốc gia, các cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng và 1 – 2 trung tâm dữ liệu khu vực phục vụ nhu cầu của các trung tâm tài chính Việt Nam và cho khu vực, quốc tế.

Tới năm 2030, hạ tầng mạng truy cập băng rộng cố định được đầu tư, nâng cấp bảo đảm 100% người sửdụng có khả năng truy nhập với tốc độ trên 1Gb/s. Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số, hướng tới phát triển mạng di động tiên tiến thế hệ tiếp theo. Đồng thời phát triển thêm 4 – 6 tuyến cáp quang biển quốc tế. Phát triển các cụm trung tâm dữ liệu quy mô lớn theo tiêu chuẩn xanh, kết nối và chia sẻ tạo thành mạng lưới các cụm trung tâm dữ liệu nhằm thúc đẩy công nghiệp dữ liệu lớn, trong đó hình thành tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu quốc gia.

Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Thông tin và Truyn thông Trn Minh Tâm chia s v các mc tiêu ln được đt ra ti Quy hoch

Đối với lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin, đến năm 2025 sẽ hình thành và triển khai đề án, dự án 12 – 14 khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm. Tiến tới năm 2030 hình thành 16 – 20 khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm.

Quy hoạch cũng đề xuất một loạt giải pháp đột phá để hoàn thành các mục tiêu như: Dừng triển khai công nghệ viễn thông di động thế hệ cũ theo lộ trình để chuyển đổi việc sử dụng các băng tần cho công nghệmới, đồng thời quy hoạch bổ sung băng tần mới để phát triển các công nghệ di động thế hệ mới 4G, 5G và các thế hệ tiếp theo. Từ năm 2025 tập trung phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G).

Bên cạnh đó là ban hành chính sách cho phép trung tâm dữ liệu được áp dụng cơ chế mua điện trực tiếp tại nguồn, cho phép các trung tâm dữ liệu khu vực (Digital Hub) được áp dụng các cơ chế đặc thù, ưu tiên đặt tại các trung tâm tài chính khu vực và quốc tế của Việt Nam. Khuyến khích và bắt buộc sử dụng các nền tảng sốquốc gia dùng chung, thúc đẩy việc kết nối, liên thông dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, tiết kiệm nguồn lực xã hội; Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phát triển các sản phẩm trọng điểm Make in Viet Nam phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh…

Việc triển khai Quy hoạch thành công sẽ kiến tạo động lực, không gian phát triển cho lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, đất nước để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bao trùm và bền vững, Phó Viện trưởng Trần Minh Tâm khẳng định.

Hà Thanh

https://kinhtedothi.vn/kien-tao-khong-gian-phat-trien-cho-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong.html

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button