Chứng khoánKhoa học công nghệ

Quản lý thuế thương mại điện tử: Bộ Tài chính kiểm tra hàng chục doanh nghiệp

(HNTTO) – B Tài chính đã phân công nhim v trin khai công tác kim tra đi vi người np thuế bao gm: 18 doanh nghip trong nước và 6 nhà cung cp nước ngoài không có cơ s kinh doanh c đnh ti Vit Nam.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, từ năm 2018 đến nay, số thu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới, số thu từ hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuếnhà thầu đạt 5.588 tỷ đồng.

Số thu này có xu hướng tăng trưởng qua các năm, tốc độ thu bình quân giai đoạn 2018-2021 đạt 130%. Đặc biệt, số thu tăng cao từ năm 2021, đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2020.

Một số nhà cung cấp nước ngoài được khai thuế, nộp thuế thay với số thu lớn đóng góp vào ngân sách nhà nước như: Facebook (2.099 tỷ đồng); Google (2.114,6 tỷ đồng); Microsoft (714 tỷ đồng)…

B Tài chính đang xây dng đng b các gii pháp đ nâng cao hiu qun qun lý thuế thương mi đin t

Về quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động kinh doanh TMĐT cung cấp dịch vụ, số lũy kế hết tháng 8/2022 cơ quan thuế đã thu được từ xử lý vi phạm, chống thất thu khoảng 1.082 tỷ đồng.

Trong đó, số thu tăng qua các năm, đặc biệt tăng nhanh từ năm 2021 với 261 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2022 tăng cao với 520,7 tỷ đồng gấp đôi so với số thu năm 2021.

Bộ Tài chính cho hay, để nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, Bộ đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác quản lý thuế, đồng thời ban hành một số văn bản gửi Bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để cùng phối hợp triển khai.

Bộ cũng đã khai trương Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài (Etaxvn.gdt.gov.vn) và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile).

Ngoài ra, ngày 06/9/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt chủ trương xây dựng Cổng dữ liệu thông tin TMĐT đểtiếp nhận dữ liệu từ các sàn giao dịch TMĐT. Trong tháng 9/2022, Bộ Tài chính đã xây dựng thành phần dữliệu, phương thức kết nối giữa sàn TMĐT và hệ thống của Tổng cục Thuế. Dự kiến tháng 11/2022, hoàn thành việc xây dựng Cổng dữ liệu thông tin TMĐT, tiến hành triển khai thí điểm với 03 sàn TMĐT và sẽ triển khai chính thức từ tháng 01/2023.

Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ, ngành như: Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước để đề xuất phối hợp thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế…

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ đã phân công nhiệm vụ triển khai công tác kiểm tra đối với người nộp thuế bao gồm: 18 doanh nghiệp trong nước (06 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn TMĐT, 09 doanh nghiệp là trung gian thanh toán, 03 doanh nghiệp là Công ty đối tác nước ngoài tại Việt Nam) và 06 nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Qua thanh tra, kiểm tra đã tập hợp được bộ cơ sở dữ liệu một số sàn giao dịch TMĐT (Shopee, Tiki…) để phục vụ công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT, qua đó chia sẻ dữliệu cho các Cục thuế trực tiếp rà soát, đối chiếu thông tin về doanh thu phát sinh trên sàn TMĐT với doanh thu mà doanh nghiệp đã kê khai để có cơ sở yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung theo quy định pháp luật.

Dù vậy, Bộ Tài chính cũng nêu một số khó khăn trong quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số như: Khó khăn trong quản lý đầy đủ các nguồn thu, đối tượng nộp thuế; Khó khăn trong việc xác định được căn cứ tính thuế;

Khó phân biệt rõ loại thu nhập làm cơ sở đánh thuế, đặc biệt là bản quyền, phí dịch vụ và lợi nhuận kinh doanh;

Khó kiểm soát giao dịch kinh doanh để quản lý đối tượng thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, một đối tượng có thể có nhiều gian hàng trên 1 sàn giao dịch TMĐT, và cùng lúc trên nhiều sàn giao dịch TMĐT, cùng lúc trên nhiều trang mạng xã hội;

Việc kiểm soát dòng tiền cũng không dễ dàng khi mà hệ thống thanh toán theo hình thức COD (trả tiền mặt khi giao hàng) được áp dụng phổ biến hơn các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt…

Nht Linh

https://www.anninhthudo.vn/quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-bo-tai-chinh-kiem-tra-hang-chuc-doanh-nghiep-post520126.antd

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button