Khoa học công nghệ

Rút ngắn thời gian cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

(HNTTO) – B Thông tin và Truyn thông va ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy đnh Danh mc sn phm an toàn thông tin mng nhp khu theo giy phép và trình t, th tc, h sơ cp Giy phép nhp khu sn phm an toàn thông tin mng.

Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Theo đó, bãi bỏ “Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (bản sao)” trong Hồ sơ đềnghị cấp Giấy phép nhập khẩu.

Đối với việc nộp hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu thông qua hình thức trực tuyến, thực hiện tại Cổng dịch vụcông của Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, Thông tư bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu bản điện tử trên Cổng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, rút ngắn thời gian thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc.

Thông tư 10/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022./.

Theo baochinhphu.vn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button