Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức trọng thị Đại hội đại biểu lần 3, chủ đề “Đồng hành cùng Phát triển”

(HNTTO) – Ngày 18/6/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh (HBBC) đã tổ chức trọng thể Đại hội toàn thể hội viên lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành … Đọc tiếp Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức trọng thị Đại hội đại biểu lần 3, chủ đề “Đồng hành cùng Phát triển”