Long Khánh – Đồng Nai: Khai mạc Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022

(HNTTO) – Trong khoản thời gian từ (ngày 16/6 đến ngày 19/6/2022) tới đây, tại tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thành phố Long Khánh tổ chức “Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022”. Đây là sự kiện … Đọc tiếp Long Khánh – Đồng Nai: Khai mạc Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022