Hệ thống Green Ant Hotel góp phần vào phát triển cơ sở lưu trú du lịch ngày càng hiện đại, đẳng cấp, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam

(HNTTO) – Khẳng định rằng, ngành du lịch của tỉnh Khánh Hoà đã trở thành ngành kinh tế dịch vụ chuyên nghiệp, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh ngày càng cao trong cả nước, kết nối và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp … Đọc tiếp Hệ thống Green Ant Hotel góp phần vào phát triển cơ sở lưu trú du lịch ngày càng hiện đại, đẳng cấp, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam