Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) chuẩn bị ra mắt chi nhánh trực thuộc tại Hà Nội

(HNTTO) – Với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học của viện, hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, để mang lại lợi ích cho người dân và xã hội. Bên cạnh văn phòng đại diện tại … Đọc tiếp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) chuẩn bị ra mắt chi nhánh trực thuộc tại Hà Nội