LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT  KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN – VĂN MINH – NGHĨA TÌNH”

(HNTTO) – Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Liên … Đọc tiếp LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT  KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN – VĂN MINH – NGHĨA TÌNH”