Bệnh viện Lê Văn Thịnh phát huy sự tận tâm, trách nhiệm với người bệnh, gìn giữ nét đẹp văn hóa “Y đức”, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

(HNTTO) – Phát huy sự tận tâm, trách nhiệm với người bệnh, gìn giữ nét đẹp văn hóa “Y đức”… không ngừng học hỏi, nâng cao hơn nữa chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh toàn diện góp phần ngày càng lan tỏa … Đọc tiếp Bệnh viện Lê Văn Thịnh phát huy sự tận tâm, trách nhiệm với người bệnh, gìn giữ nét đẹp văn hóa “Y đức”, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ