Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện của người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động và thí điểm hoàn thiện”

(HNTTO) – Sáng ngày 18/6/2022, tại Hội trường lầu 5, văn phòng B, Tổng Liên đoàn (85 CMT8, Bến Thành, TPHCM) đã diễn ra buổi hội thảo chủ đề “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện của người lao động (NLĐ) trong công tác an toàn vệ sinh lại động tại … Đọc tiếp Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện của người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động và thí điểm hoàn thiện”