Bình Dương: “Chuyến xe yêu thương – Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ”

(HNTTO) – Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh Bình Dương tổ chức các hành trình “Chuyến xe yêu thương – Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ” tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh nhằm chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân và lao động trẻ có … Đọc tiếp Bình Dương: “Chuyến xe yêu thương – Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ”