Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Thị trường gia vị và hương liệu Việt giá trị 19 tỷ đô la – Liệu có thua trên sân nhà?

(HNTTO) – Việt Nam có ngành nông nghiệp và công nghiệp sản xuất gia vị và hương liệu đang ngày càngchuyển đổi ấn tượng. Từ đó, đưa gia vị và hương liệu Việt Nam trở thành nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới. Chia sẻ với chúng tôi, Luật gia Hồ Minh Sơn … Đọc tiếp Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Thị trường gia vị và hương liệu Việt giá trị 19 tỷ đô la – Liệu có thua trên sân nhà?