Đoàn khối Ngân hàng thực hiện “Hành trình Thành phố tôi yêu” năm 2022

(HNTTO) – Thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2022); Chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối Ngân hàng Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ (2022 – 2027), Đoàn Khối … Đọc tiếp Đoàn khối Ngân hàng thực hiện “Hành trình Thành phố tôi yêu” năm 2022