TP.HCM: Gặp gỡ báo chí thông tin về Cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHẬT GIÁO ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC”

(HNTTO) – Đảng và Nhà nước luôn chú trọng phát huy các nguồn lực tôn giáo trong đó có Phật giáo Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước. Nhờ đó, nhiều giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo đã và đang được phát huy … Đọc tiếp TP.HCM: Gặp gỡ báo chí thông tin về Cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHẬT GIÁO ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC”