Nestlé Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật giúp hàng chục ngàn hộ nông dân sử dụng nước ít hơn nhưng đạt năng suất cao

(HNTTO) – Mới đây, công ty Nestlé Việt Nam và công ty La Vie là hai thành viên của tập đoàn Nestlé thực hiện chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp hàng chục ngàn hộ nông dân và đối tác sử dụng ít nước hơn mà vẫn đạt năng suất. Đồng thời, mang nguồn nước … Đọc tiếp Nestlé Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật giúp hàng chục ngàn hộ nông dân sử dụng nước ít hơn nhưng đạt năng suất cao