Viện IMRIC chuẩn bị tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng hàng Việt” lần I và ra mắt các trung tâm trực thuộc

(HNTTO) – Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bên cạnh ý nghĩa phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững còn góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dung, du lịch của người Việt Nam. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận … Đọc tiếp Viện IMRIC chuẩn bị tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng hàng Việt” lần I và ra mắt các trung tâm trực thuộc