LAN TOẢ TINH THẦN “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO” TRONG THÁNG THANH NIÊN 2022 CỦA TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC

(HNTTO) – Tháng Thanh niên năm 2022 mang một ý nghĩa sâu sắc nhằm hướng đến chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 … Đọc tiếp LAN TOẢ TINH THẦN “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO” TRONG THÁNG THANH NIÊN 2022 CỦA TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC