Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thẩm định tác phẩm, xét kết nạp hội viên và tước hiệu 2021 

(HNTT) – Sáng ngày 25/02/2022, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và Tước hiệu năm 2021 tại trụ sở Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, TP.HCM). Hàng năm, Hội NSNAVN thành lập ra Hai Hội đồng kết nạp hội … Đọc tiếp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thẩm định tác phẩm, xét kết nạp hội viên và tước hiệu 2021