HỘI NGHỊ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐẮK NÔNG

(HNTT) – Nhận thức được tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chủ động triển khai tích cực, … Đọc tiếp HỘI NGHỊ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐẮK NÔNG